ชีวิตสมาร์ท...ได้มากกว่าที่คิด
SMART Application

ให้ธุรกิจของคุณควบคุมได้ง่ายๆ ด้วยปลายนิ้ว ด้วยโปรแกรม แอพลิเคชั่นบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ

SMART DevicesControl

ให้ชีวิตง่ายขึ้นด้วยการควบคุม เครื่องใช้/อุปกรณ์เดิม ของคุณได้อย่างอัจฉริยะ ได้จากทุกมุมโลก

SMART AccessControl

ให้อุปกรณ์คำสั่งควบคุม/ความปลอดภัยชิ้นเดิม อัจฉริยะและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเป็น 5เท่า